Uw dierenarts in Voorburg sinds 1982 (voorheen WHG Roest)

Bel ons voor advies op 070 387 08 93 
Parkweg 211, 2271 BA | Voorburg
info@dierenkliniekparkweg.nl


Betrokken zorg: Wij nemen de tijd voor u en uw huisdier

VUURWERKANGST

Vuurwerkangst is te voorkomen door een gerichte aanpak bij de opvoeding. Bij honden die vuurwerkangst ontwikkeld hebben is het probleem te behandelen door een gedragstherapie, al dan niet ondersteund met medicijnen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een geluid CD. Het kost veel moeite en tijd om van de angst af te komen en de behandeling heeft niet altijd resultaat.

Dieren die in december nog vuurwerkangst hebben zijn vaak aangewezen op het gebruik van medicijnen. Er worden nog meer behandelingen geadviseerd, zoals Bach therapie of homeopathie. De werking daarvan is echter in de meeste gevallen onvoldoende aangetoond.

Functie van angst

Angst is een normaal verschijnsel dat ertoe bijdraagt dat een levend wezen minder snel in een gevaarlijke situatie terechtkomt.

Verschijnselen van vuurwerkangst

De eerste vraag is of een hond angstig is voor het knallen van vuurwerk of alleen maar opgewonden. Daartoe let men op de houding van het dier. Een angstige hond heeft een ‘lage houding’: lage mondhoeken, staart en oren. Andere signalen van angst kunnen zijn: verstarren, angstplassen, leegknijpen van de anaalzakken, tongelen, gapen, hijgen, bek aflikken, trillen en piepen.

Bepaalde gedragingen bij angst zijn: vluchten naar andere ruimte (=afstand vergroten tussen dier en prikkel), wegkijken (=prikkel buitensluiten), steun zoeken bij eigenaar, niet naar buiten willen, niet alleen thuis kunnen zijn.

Eet of snoept uw dier?

Een doodsbang dier eet en snoept niet! Er zijn een aantal mogelijkheden om de vuurwerkangst te ‘voorkomen’, dat moet echter ruim voor de vuurwerkperiode beginnen.

De beste tijd is zelfs al in het nest, of in de socialisatieperiode (3-12 weken). Het dier moet al op jonge leeftijd leren dat knallen leuk zijn, dit kan bijvoorbeeld door conditionering met behulp van eten: je laat de pup knallen horen terwijl hij eet.

Dieren met knalangst kunnen oorzakelijk en symptomatisch behandeld worden:

1. Door oefeningen, al dan niet met hulp van een therapeut.

Angst is te verminderen door oefening. Het belangrijkste is daarbij negeren van angstgedrag en het belonen van goed (geen angst) gedrag. Conditioneren kan ook heel bruikbaar zijn, door het dier in een ontspannen situatie te laten wennen aan bij voorbeeld bepaalde rustgevende muziek. Bij een dreigende angstreactie wordt dan de muziek aangezet. U kunt uw huisdier ook aanleren dat een plaats zoals de bench een veilige plek is. Bij de oefeningen is het belangrijk dat er goed wordt geanticipeerd op het gedrag van de hond, zodat de hond niet juist angstiger wordt.

Stresssignalen moeten worden herkend, zodat er op het juiste moment wordt beloond. Bovendien moet de blootstelling aan de knallen voorzichtig worden opgebouwd en moet er consequent getraind worden. Daarom is het advies om dit te doen onder professionele begeleiding of door een cursus te volgen. De training is te ondersteunen door het geven van Zylkene®, Clomicalm® dan wel met het Dog Appeasing Hormone DAP®. Een dier dat in paniek is leert weinig tot niets. Voor succesvolle training is het dus van groot belang dat uw dier rustig en niet bang is! Deze middelen kunnen echter ook zonder de training geprobeerd worden. 

Zylkene® helpt uw huisdier om te gaan met veranderingen of ongemakkelijke leefsituaties. Het concurreert met het eigen stresshormoon waardoor de stress minder gevoeld wordt. Zylkene kan snel resultaat geven maar ook langdurig gebruikt worden. Begin ongeveer 2 weken van tevoren. Clomicalm®-tabletten werken angstverlagend en verhogen ook het effect van gedragstherapie (het dier staat meer ‘open’ voor therapie). Daarmee moet zeke in november al worden begonnen. Na ongeveer 1 maand is de werking pas optimaal voor het ondergaan van de training. De DAP-verdamper verspreidt een geruststellend feromoon (Dog Appeasing Pheromone is een synthetisch analoog van geurstoffen van een lacterende teef). Hierdoor worden angst en stress ‘beheersbaar’ gemaakt. De verdamper werkt 1 maand, het advies is om er minimaal begin december mee te starten. Er bestaan ook tabletten met DAP en halsbanden.

Bij heftige stress/angst kunnen deze middelen echter onvoldoende werken!

2. Door oefenen met behulp van een geluid-cd

Een dier is ook vertrouwd te maken met bepaalde geluiden door het afdraaien van een CD met vuurwerk- en andere geluiden terwijl de eigenaar aanwezig is en in alle rust zijn/ haar gang gaat. Het dier wordt beloond wanneer het geen angst vertoont en raakt gewend aan de geluiden. Een alternatieve aanpak is, met de hond te spelen, terwijl na het begin van het spel het geluid zacht wordt aangezet.

Hetzelfde kan met doen met voer: begin met het geven van voer en als de hond eet het geluid zacht aanzetten. Als de hond blijft spelen of eten terwijl het geluid zacht aanstaat kan men bij de volgende gelegenheid het geluid iets harder zetten. Zo wordt het volume voorzichtig opgevoerd. De ervaringen hiermee zijn wisselend. Bij sommige honden werkt het erg goed, andere honden worden juist extra angstig en een deel van de honden reageert goed op de cd, maar is uiteindelijk toch bang voor het echte vuurwerk. Ook hierbij is het van belang dat er op de juiste manier op het gedrag van uw hond wordt gereageerd, anders kunt u de angst verergeren. De CD is onder meer te koop bij vele dierenspeciaalzaken.

3. Met medicatie (symptomatisch)

Bij volwassen honden die al erg angstig zijn is het erg moeilijk om deze angst te elimineren en bovendien zeer tijdrovend. Wanneer de training niet mogelijk is, of wanneer Oud & Nieuw al nadert, blijft alleen medicatie over. Alprazolam en Diazepam werken symptomatisch. Het nadeel van deze middelen is dat zij de symptomen onderdrukken maar daarbij ook het leervermogen aantasten. Daardoor neemt de angst op de langere termijn niet af. Alprazolam is geschikter dan valium voor korte termijn behandeling, omdat het meer angstverminderend werkt dan valium, dat meer kalmerend/verdovend werkt. Beiden zijn in tabletvorm verkrijgbaar.

4. Door overige behandelingen

Naast bovengenoemde reguliere methoden worden nog andere gemeld, zoals homeopathische middelen en Rescue Remedie van Bach Bloesem Remedies. Er is echter onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van deze middelen.

Enkele tips tijdens de dag zelf:

- Geef uw hond geen (extra) aandacht als hij schrikt, aankijken, aaien, bemoedigend toespreken zijn een beloning van het angstgedrag

-  Ga overdag als het mogelijk is naar een (relatief rustig) bos/strand/buitengebied, zodat de hond even lekker uit is geweest en zijn energie kwijt kan.

-  Straf het dier niet als het schrikt, dit maakt de angst alleen maar groter

-  Reageer niet op vuurwerkknallen, dat bevestigt de angst van de hond

-  Sluit de gordijnen en zet bijvoorbeeld de radio aan, om geluiden van buiten te maskeren, laat uw hond buiten niet los en houdt katten binnen.


Maak van je dier geen asielzoeker, chip je dier!